Novosti

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za zahvat "Uređenje obale na predjelu Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad"


29.06.2020

Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata "Uređenje obale na predjelu Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad" za ekološku mrežu, a koju je za nositelja zahvata HVAR STAR RESIDENCE d.o.o., Dubrovačka 18, 21 000 Split izradila tvrtka EKO INVEST d.o.o. upućuje se na javnu raspravu.


Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provodit će se u razdoblju od 13.srpnja 2020. godine do 11. kolovoza 2020. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave, javni uvid u cjelovitu Studiju javnosti će biti omogućen u prostoriji Gradske vijećnice, na adresi Novo riva 3, 21 460 Stari Grad u vremenu od 09:00 - 12:00 sati.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za zahvat "Uređenje obale na predjelu Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad" i Studija iste dostupna je na linku "Prostorno planiranje“ – JAVNI UVID.

developed by Nove vibracije