Novosti

Obavijest udrugama o dodjeljenim financijskim sredstvima iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2020. godinu


03.06.2020

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provide udruge (NN 26/15), te članka 46. Stavka 3. Podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada (Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09., 3/10., 4/13., 5/13, 6/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2020. godinu udrugama prijavljenim na javni natječaj za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba iz ostalih područja, javnih potreba iz područja socijalne skrbi i financiranje programa javnih potreba u sportu. Obzirom na situaciju prouzrokovanu pandemijom Covid 19 virusa, Grad Stari Grad smanjio je ukupan iznos sredstava namijenjenih financiranju projekata udruga za 20%. Odluke su dostupne na linku „Udruge“.

 

Svima želimo uspješnu provedbu programa!

developed by Nove vibracije