Novosti

Odobreno 280 tisuća kuna za ugradnju dizala u Dječjem vrtiću Sardelice


18.05.2020

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije u sklopu Programa razvoja otoka za 2020. godinu dodijelio je 280 tisuća kuna za ugradnju vertikalno podizne platforme u zgradi dječjeg vrtića Sardelice. U tijeku je objava natječaja za izvođenje radova koji bi trebali biti realizirani do konca ove godine.

Projektom se planira ugradnja dizala u dječjem vrtiću, a s obzirom da zgrada nije prilagođena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Budući da trenutno nije osiguran nesmetan pristup, kretanje i boravak u građevini na jednakoj razini svim osobama, realizacijom projekta premostit će se fizičke barijere i omogućiti pristupačnost vrtićkim prostorijama i sadržajima svoj djeci.

Djeca s invaliditetom integrirana su u redovne vrtićke programe, a ovim će se projektom znatno olakšati pristup svim prostorijama u zgradi, uključujući i sportsku dvoranu na 2. katu zgrade. Također, kuhinja dječjeg vrtića smještena je u prizemlju zgrade te će se ugradnjom dizala omogućiti lakša dostavu obroka za 60 djece na 1. katu zgrade.

Ovim projektom stvorit ćemo uvjete za trajnu dobrobit teško pokretnih osoba i osoba s invaliditetom te za njihovo još bolje i kvalitetnije uključivanje u život zajednice.

developed by Nove vibracije