Novosti

Pojašnjenje Stožera civilne zaštite Grada Staroga Grada u vezi izdavanja propusnica


26.03.2020

 

Slijedom brojnih upita vezano za izdavanje propusnica temeljem kojih građani, u izuzetnim okolnostima, mogu napustiti mjesto prebivališta ili stalnog boravišta, Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada izdaje sljedeće pojašnjenje:

 

PROPUSNICE KOJE IZDAJE STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA STAROGA GRADA:

A) FIZIČKE OSOBE SA PREBIVALIŠTEM ILI STALNIM BORAVIŠTEM NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA

Sve fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Staroga Grada koji zbog izuzetnih okolnosti (obiteljske prilike, skrb za djecu ili starije osobe, kupovina namirnica, lijekova i slično) trebaju napustiti područje otoka Hvara moraju zatražiti propusnicu od Stožera civilne zaštite Grada Staroga Grada putem obrasca (www.stari-grad.hr) te zahtjev dostaviti putem elektroničke pošte na grad@stari-grad.hr i pravnik@stari-grad.hr.

Sve fizičke osobe, kao i osobe koje se bave poljoprivrednom djelatnosti i/ili stočarstvom te ribari mogu se kretati unutar granica Grada Staroga Grada, bez propusnice.

U slučaju potrebe obavljanja poljoprivredne djelatnosti i/ili stočarstva te ribarstva izvan granica Grada Staroga Grada dužni su uputiti zahtjev za izdavanje propusnice.


PROPUSNICE KOJE IZDAJE POSLODAVAC:

A) PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA

Osobe za zastupanje pravnih osoba (tvrtke, obrti, slobodna zanimanja) koje imaju sjedište na području Grada Staroga Grada, a bave se djelatnostima koje omogućavaju opskrbu na području Grada Staroga Grada ili se bave djelatnostima koje su izuzete od zabrane rada (npr. građevinarstvo), dužne su svojim zaposlenicima koji rade na poslovima dostave, opskrbe i obavljanja djelatnosti izdati propusnice. Propusnice se izdaju na ime i prezime zaposlenika koji će opskrbu, dostavu i obavljanje djelatnosti vršiti na području otoka Hvara, kao i za slučaj odlaska sa otoka Hvara.
U slučaju odlaska sa otoka Hvara potrebno je dodatno zatražiti i propusnicu od nadležnog Stožera civilne zaštite.
Preporuča se da osobe ovlaštene za zastupanje propusnice izdaju isključivo zaposlenicima koji imaju prebivalište na području otoka Hvara i ukoliko su iste neophodne za obavljanje poslova.

B) PRAVNE OSOBE ČIJE SJEDIŠTE NIJE NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA

Osobe ovlaštene za zastupanje pravnih osoba (tvrtke, obrti, slobodna zanimanja) koje nemaju sjedište na području Grada Staroga Grada, a bave se djelatnostima koje omogućavaju opskrbu na području Grada Staroga Grada ili se bave djelatnostima koje su izuzete od zabrane rada (npr. građevinarstvo) ne mogu izdavati propusnice svojim zaposlenicima za odlazak sa otoka Hvara.
U slučaju izdavanja propusnica za odlazak sa otoka Hvar isti se više neće moći vratiti na otok Hvar.

Propusnice se izdaju zaposlenicima isključivo za kretanja unutar otoka Hvara.

C) PUTOVANJA NA POSAO I IZ POSLA

U slučaju da pravne osobe imaju zaposlenike čije se mjesto prebivališta ili stalnog boravišta razlikuje od mjesta obavljanja rada, poslodavci su dužni istima izdati propusnice za kretanja između mjesta prebivališta ili stalnog boravišta te mjesta rada isključivo ako se radi o neophodnom poslu kojeg zaposlenik nije u mogućnosti obaviti od kuće.


PROPUSNICE KOJE IZDAJE ODABRANI LIJEČNIH OPĆE PRAKSE

A) HITNA MEDICINSKA SKRB

U slučaju da fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Staroga Grada moraju napustiti otok Hvar radi hitne medicinske skrbi, propusnicu izdaju izabrani liječnici opće prakse.
U slučaju potrebe odlaska u KBC Split, prije traženja propusnice, posavjetujte se sa svojim liječnikom o opravdanim razlozima za napuštanje mjesta svog prebivališta.

 

 

 

 

developed by Nove vibracije