Novosti

Javni natječaj za prijam u službu


14.02.2020

Na temelju odredbe članka 17.stavak 1. i članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), odredbe članka 18. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 74/10 i 125/14), odredbe članka 14. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 9/19) i odredbe članka 3. stavka 1. alineje 1., 3. i 5. Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2020. godinu, („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 1/20) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada raspisuje Javni natječaj za prijam u službu 

 

U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
U ODSJEKU ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE

1. Službenik visoke stručne spreme I kategorije – viši rukovoditelj – voditelj Odsjeka za računovodstvo, proračun i financije na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
1 izvršitelj / izvršiteljica, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

2. Službenik visoke stručne spreme III kategorije – viši referent – viši referent za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj / izvršiteljica, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

 

 

U ODSJEKU ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNE POSLOVE I POSLOVE REDARSTVA

3. Službenik visoke stručne spreme II. kategorije – viši stručni suradnik - viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/izvršiteljica, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Javni natječaj je objavljen u Narodnin Novinama d.d. broj 16/2020. od 12. veljače 2020. godine i na stranici Grada "Obavijesti, oglasi natječaji". 

 

developed by Nove vibracije