Novosti

Raspisani javni natječaji za financiranje projekata udruga sa područja Grada Staroga Grada


13.02.2020

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.), te članka 46. stavka 3. podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ , broj: 12/09, 3/10, 4/13 , 5/13, 6/18), Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje: Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa područja Grada Staroga Grada za 2020. godinu, Javni natječaj za financiranje projekata udruga u športu sa područja Grada Staroga Grada za 2020. godinu, Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz područja socijalne skrbi za 2020. godinu i Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Staroga grada za 2020. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 13. ožujka 2020. godine.

Javni natječaj i cjelokupna dokumentacija dostupni su na internet stranici www.stari-grad.hr pod linkom „Udruge“.

developed by Nove vibracije