Novosti

Poziv na sudjelovanje zainteresiranih predstavnika iz javnog, privatnog i civilnog sektora na okrugom stolu i radionicama vezanim za izradu Turističkog marketinškog plana i Strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda u sklopu projekta „Integrirani program Starogradskog polja“


17.01.2020

Poštovane/poštovani,


ovim putem Vas pozivamo na sudjelovanje u procesu izrade Turističkog marketinškog plana i Strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda u sklopu projekta „Integrirani program Starogradskog polja“ čiji je nositelja javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.


Splitsko dalmatinska županije je, zajedno s partnerima Gradom Starim Gradom, Općinom Jelsom i Javnom ustanovom RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, u okviru Poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ (referentni broj poziva: KK.06.1.1.01.) Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prijavila projekt „Integrirani program Starogradskog polja“.


Projektom „Integrirani program Starogradskog polja“ dodatno će se obogatiti turistička ponuda kulturnog turizma, kako otoka Hvara tako i cijele Splitsko-dalmatinske županije, ali i Republike Hrvatske zbog jedinstvenosti i posebnosti samog lokaliteta i pripadajućeg okruženja. Programom će biti uspostavljena najčvršća funkcionalna veza između Starog Grada, Jelse i Vrbovske kao zatvorenog kruga kulturno-turističke rute, čija je okosnica Starogradsko polje pod zaštitom UNESCO-a, čime će se potaknuti sveukupni razvoj, i to ponajviše gospodarskom valorizacijom bogate kulturne baštine. Područje Programa je lokalitet s velikom koncentracijom kulturnih dobara od nacionalnog i svjetskog značaja te neiskorišteni potencijal Mediterana. Sam lokalitet Starogradskog polja unatoč atraktivnosti za turističko razgledavanje i konzumaciju lokalnih proizvoda, neiskorišten je, izložen propadanju i devastaciji.


U skladu s navedenim, pozivamo sve zainteresirane dionike na sudjelovanje na okruglom stolu i radionicama koje će se održati u prostorijama gradske vijećnice Grada Starog Grada u četvrtak 23. siječnja 2020. godine s početkom u 9:00 h. Predviđeno trajanje okruglog stola je od 9:00 do 10:00, a radionica od 10:00 do 11:15h.


Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite putem e-maila na adresu grad@stari-grad.hr ili telefonom na 021/765-520 do 21. siječnja 2020. godine u 12:00.


Veselimo se vašem dolasku i sudjelovanju na okruglom stolu i radionici.

developed by Nove vibracije