Novosti

Proračun Grada Staroga Grada za 2020. godinu


30.12.2019

Na temelju članka 16. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada", broj 12/09, 3/10 , 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, na XXXI. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine donosi :


PRORAČUN GRADA STAROGA GRADA ZA 2020. GODINU, PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU.

 

Proračun je dostupan na linku "Proračun Grada Staroga Grada za 2020. godinu". 

 

 

developed by Nove vibracije