Novosti

Obavijest o isplati naknade - božićnice umirovljenicima za 2019. godinu


23.12.2019

Temeljem Odluke Gradonačelnika, KLASA: 550-01/19-01/40, Urbroj: 2128/03-19-1 od 20. prosinca 2019. godine, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada donosi obavijest  o isplati naknade – božićnice umirovljenicima za 2019. godinu


Božićnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od 2.000,00 kn i to:

Iznos mirovinskog primanja Iznos jednokratne novčane naknade


do 1.500,00 kn 200,00 kn


od 1.500,01 kn do 2.000,00 kn 150,00 kn


Korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina te mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
• preslika osobne iskaznice,
• dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu i
• preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora (samo za korisnike mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina).

Ukoliko korisnik nije u mogućnosti osobno preuzeti novčanu naknadu, dostavlja se vlastoručno potpisana punomoć za preuzimanje novčanog iznosa naknade uz predočenje osobne iskaznice korisnika i zadnjeg odreska mirovine.

Isplata novčanih naknada će se vršiti svakim radnim danom, od 23. prosinca do 31. prosinca 2019. godine, u vremenu od 9:00 do 13:00 sati, na adresi Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
v.d. pročelnice
Mihaela Petrić, dipl.iur.

developed by Nove vibracije