Novosti

Komunalno Stari Grad d.o.o. - Obavijest


04.12.2019

Poštovani korisnici,

 

Komunalno Stari Grad d.o.o. započinje sa odvojenim prikupljanjem reciklabilnog otpada.

Sustav odvojenog prikupljanja otpada započeti će na području naselja "Priko" kao pilot projekt, do postupnog uvođenja na području cijelog Grada Staroga Grada.

Svim korisinicima na području naselja "Priko", dana 05.12.2019. godine će biti podjeljeni spremnici (vrećice) zapremnine 120l za odvojeno prikupljanje otpada bez naknade, kao i informativni letak.

Prikupljanje reciklabilnog otpada biti će svakog utorka, nakon redovnih pražnjenja zelenih spremnika sa miješanim komunalnim otpadom (zelene kante).

Molimo korisnike kad NAPUNITE spremnik (vreću) određenim otpadom, iznesite ga pokraj zelene kante ispred Vaše nekretnine na dan odvoza (utorak) do 8 sati ujutro!

Zahvaljujemo na suradnji!

 

izvor

 

developed by Nove vibracije