Novosti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu - caffe bar


18.11.2019

Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoporodaji poslovnog prostora („Narodne Novine” broj: 125/11, 64/15 i 112/18), Odluke Uprave društva o raspisivanju Javnog natječaja od 15. studenoga 2019. godine, ev br. 456/19 te Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu - caffe bar od 15. stuednog 2019. godine, ev. br. 457/19

- Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice - caffe bar -

18. studenog 2019. godine r a s p i s u j e i o b j a v l j u j e

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu - caffe bar

 

Cjeloviti tekst natječaja možete preuzeti na linkovima: 

developed by Nove vibracije