Novosti

Ruralnopovijesna cjelina Mala Rudina ima svojstvo kulturnog dobra


13.11.2019

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18) i članka 20. stavka 1. i 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske ("Narodne novine" 89/11 i 130/013) donosi Rješenje kojim se utvrđuje da ruralna kulturnopovijesna cjelina Mala Rudina ima svojstvo kulturnog dobra.

 

 

Rješenje je dostupno na linku "Obavijesti, oglasi natječaji". 

 

 

 

developed by Nove vibracije