Novosti

Novouređeni ulaz u kino dvoranu


08.11.2019

U sklopu Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu za 2019. godinu, Splitsko-dalmatinska županija odobrila je iznos od 100.000 kuna za radove uređenja fasade, odnosno ulaza u kino dvoranu te nabavku i instalaciju 3d opreme za kino projekcije. Ovim projektom želimo kompletirati postojeće sadržaje te podići razinu posjećenosti tijekom cijele godine.


Hvala Županiji na podršci!

developed by Nove vibracije