Novosti

10.07. - XXIV. Sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


08.07.2019

Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13 i 5/13), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada saziva za dan
10. srpnja (srijeda) 2019. godine, u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici XXIV. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Poziv s prijedlogom dnevnog reda dostupni su na linku Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije