Novosti

Dokumentacija o nabavi - otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti rekonstrukcija Dom Matija Ivanića u Vrbanju


14.05.2019

Grad Stari Grad  objavljuje Dokumentaciju o nabavi - otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti rekonstrukcija Dom Matija Ivanića u Vrbanju evidencijski broj nabave: MV - 4/19. Dokumentacija je dostupna ovdje

developed by Nove vibracije