Novosti

Oglas o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad za pedagošku godinu 2019./2020. od 03. do 07. lipnja


03.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 1 a Zakona o odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, i 94/13.),čl.43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09.),članka 18.Statuta dječjeg vrtića Sardelice te prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sardelice, Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad objavljuje Oglas o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad za pedagošku godinu 2019./2020.  

Oglas je dostupan na linku   "Obavijesti, oglasi inatječaji" . 

 

developed by Nove vibracije