Novosti

Prijedlog za proglašenje prirodne nepogode – tuča


30.04.2019

U noći 29. travnja 2019. godine područje Grada Staroga Grada pogodila je prirodna nepogoda – tuča koja je prouzročila oštećenja na prirodnim kulturama i dugogodišnjim nasadima.
Najviše su nastradale višegodišnje kulture vinova loza, maslina te ostali nasadi u Starogradskom polju.
Radi podnošenja zahtjeva Županu Splitsko-dalmatinske županije za proglašenje prirodne nepogode, danas, 29. travnja 2019. godine, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda obaviti će izvid na području koje je obuhvaćeno prirodnom nepogodom i izraditi izvješće o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete.
Temeljem izvješća Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarne nepogode, Gradonačelnik Grada Staroga Grada uputiti će zahtjev Županu radi donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode.
Ovim putem obavještavamo sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjeli štetu na svojim nasadima da će se prijave o šteti prikupljati nakon donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode i to u roku od 8 dana od dana donošenja navedene Odluke.
Sve daljnje informacije kao i obrasci koje će biti potrebno dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu biti će objavljene na Internet stranici Grada Staroga Grada, www.stari-grad.hr te na oglasnim pločama u Starome Gradu, Dolu, Vrbanju, Rudini i Selca.

 

GRAD STARI GRAD
Jedinstveni upravni odjel

developed by Nove vibracije