Novosti

Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Staroga Grada za 2019. godinu udrugama prijavljenim na javni natječaj


17.04.2019

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provide udruge (NN 26/15), te članka 46. Stavka 3. Podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada (Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09., 3/10., 4/13., 5/13. i 6/18), Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2019. godinu udrugama prijavljenim na javni natječaj za financiranje potreba javnih potreba u kulturi, javnih potreba iz ostalih područja, javnih potreba iz područja socijalne skrbi i financiranje programa javnih potreba u sportu i sportskim manifestacijama. Odluke su dostupne na linku „Udruge“.

developed by Nove vibracije