Novosti

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada


22.04.2019

Na temelju odredbe članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 17.stavak 1. i članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), odredbe članka 11. i 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 74/10 i 125/14), odredbe članka 6. stavka 1. točke 1. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/10, 6/14 i 10/14) i odredbe članka 3. stavka 1. alineje 1. Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2019. godinu, („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 4/19) gradonačelnik Grada Staroga Grada raspisuje Javni natječaj  za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Staroga Grada.

Javni natječaj, opis poslova i podaci o plaći pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Staroga Grada, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada dostupni su na linku "Obavijesti, oglasi i natječaji". 

 

Natječaj je objavljen u NN dana 10. travnja 2019. godine, broj: 36/19.


 

 

developed by Nove vibracije