Novosti

Najava Javnog poziva za kupnju električnih vozila


24.03.2019

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 3. travnja 2019. godine u Narodnim novinama objaviti javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila građanima. Ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17 milijuna kuna. Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog NOVOG vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj.

 

 

 

Na poveznici se može pronaći više informacija o samom Javnom pozivu te Prijavni obrazac kao i Upute o pri prijavi.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz naznaku da se zahtjevi koji stignu prije navedenog roka neće uvažavati.

Svi koji dostave potpunu dokumentaciju u okvirima raspoloživog budžeta od 17 milijuna kuna dobiti će ugovor o sufinanciranju kupnje električnog vozila koji moraju realizirati u roku od godinu dana.

Više na službenoj stranici FZOIEU.

developed by Nove vibracije