Novosti

Rješenje o visini zakupnine javnih površina u Gradu Starom Gradu za 2019. godinu i Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Grada Starog Grada za 2019


21.03.2019

Na temelju članka 38. stavak 1. Odluke o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i postavljanju predmeta na javnim površinama, pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 5/10, 3/11 i 7/11) i članka 46. stavak 3. alineja 2. Statuta Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 10/03, 4/13 i 5/13) Gradonačelnika Grada Staroga Grada donio je Rješenje o visini zakupnine javnih površina u Gradu Starom Gradu za 2019. godinu i Plan  postavljanja privremenih objekata na javnim površinama na području Grada Starog Grada za 2019. godinu koji su dostupni na linku "Važniji, opći i drugi akti - Akti Gradonačelnika". 

developed by Nove vibracije