Novosti

Javni poziv za povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma


30.01.2019

Ministarstvo turizma raspisalo Javni poziv za povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Ciljevi ovog Poziva su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Prihvatljivi prijavitelji


Bespovratna sredstva putem ovog natječaja dodjeljivat će se pravnim i fizičkim osobama koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici (d.o.o., obrti, OPG, zadruge) za ulaganja u poboljšanje turističke ponude, povećanja kvalitete ugostiteljskih objekata i razvoj inovativnih turističkih proizvoda.

Iznos i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu iznosi 20.000 kuna a najviši 400.000 kuna. Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, za nabavu vanjskog defibrilatora, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Ulaganja koja su dozvoljena


Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi se kroz četiri mjere: Mjera A - ulaganja u ugostiteljske objekte (hotele, kampove, hostele, apartmane, kuće za odmor, prenoćišta, robinzonske smještaje, kušaonice/vinotočja i drugo); Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma (cikloturizam, adrenalinski park, aktivni turizam, turizam hrane i vina i drugo); Mjera C - ulaganja u dostupnost i sigurnost (nabava medicinskih uređaja za reanimaciju, web aplikacije za 24/7 dostupnost, povećanje vidljivosti destinacijske ponude); Mjera D - ulaganja za plasman proizvoda "Hrvatski otočni proizvod" (tematske rute, izletišta, izložbeni prostori u hotelima i marinama).

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi ovise o mjeri ulaganja i uključuju ulaganja u obnovu, proširenje i uređenje postojećih ugostiteljskih objekata te razvoj i unapređenje dodatnih turističkih sadržaja kroz izgradnju i opremanje infrastrukture za različite oblike turizma.

Prijave su započele 28. siječnja i traju do 1. ožujka 2019.

 

Više na stranici Ministarstva turizma 

developed by Nove vibracije