Novosti

Komunalno Stari Grad d.o.o.- Obavijest e-račun


27.01.2019

Donošenjem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ( NN 98/18), od 01.12. 2018. svi obveznici Zakona o javnoj nabavi, dužni su osigurati zaprimanje i obrađivanje e-računa, te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi EN 16931-1:2017.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da je Komunalno Stari Grad d.o.o, od 01.12.2018. godine, u mogućnosti zaprimati elektroničke račune putem mail adrese za zaprimanje e-računa: komunalno.stari.grad@gmail.com

 

Komunalno Stari Grad d.o.o. će omogućiti korisnicima komunalnih usluga besplatnu dostavu e-Računa u digitalnom obliku putem elektroničke pošte od dana 01. srpnja 2019. godine.

 

e-Račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za usluge.

 

Izgled e-Računa je sadržajno i vizualno identičan računu koji se izdaje u papirnatom obliku

 

Molimo Vas da zahtjev za izdavanje e-Računa dostavite putem mail adrese: komunalno.stari.grad@gmail.com do 01. srpnja 2019. godine.

 

Korisnicima koji takav zahtjev ne dostave račun će se dostavljati kao i do sada, putem Hrvatske pošte d.d. .

 

 

KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.

developed by Nove vibracije