Novosti

Donesena Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu


16.01.2019

Na danas održanom Gradskom vijeću, a na prijedlog gradonačelnika Antonia Škarpe, jednoglasno je donesena Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Starog Grada. Naime, izmjenama Zakona o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave su od početka 2019. godine obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.
Sukladno danas donesenoj Odluci paušalni porez za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za prvu zonu, tj. za sam Stari Grad ostaje 300 kn dok za drugu zonu, koja obuhvaća Dol, Vrbanj, Rudinu i Selca iznosi zakonom propisanih minimalnih 150 kn.

developed by Nove vibracije