Novosti

Odluku o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Starog Grada povodom predstojećih blagdana


23.12.2018

Na temelju odredbe članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Starog Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 4/16), i odredbe članka 46. stavka 1. i 3. alineja 21. Statuta Grada Staroga Grada («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradonačelnik Grada Staroga Grada donosi Odluku o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Starog Grada povodom  predstojećih blagdana – Vrime od Božića u Storemu Grodu – Doček Nove 2019. godine, svi ugostiteljski objekti koji posluju na području Grada Starog Grada, poslovat će u ponedjeljak i utorak, 31. prosinca 2018. godine i 01. Siječnja 2019. godine od 06:00 do 04:00 sata. Odluka je dostupna na linku "Akti Gradonačelnika".  

developed by Nove vibracije