Novosti

Obnova crkava XI - Izvještaj


16.12.2018

U ovom tjednu prije Božića završava se građevinska sanacija crkava. Radovi su ove godine bili jako dinamični i raznoliki. Tako da smo imali fazu konstruktivne sanacije i restauracije. 


Crkva sv. Nikole – Prije ljeta obavila se drenaža južnog zida, pri čemu je napravljen drenažni kanal i upojna jama sjeverno od crkve. Na taj način spiječeno je vlaženje zidova crkve, pri čemu su se eventualne podzemne vode kanalizirale dalje od crkve. Poslije ljeta prišlo se restauraciji i rekonstrukciji izbe sa južne strane crkve. Na osnovu sačuvanih konzola postavljen je drveni pod, kao međukatna konstrukcija koja je malu prostoriju podijelilo na dvije etaže. Fugiralo se i ožbukalo zidove te je s južne strane probijen prozor i rekonstruirana bankina s vanjske strane. Unutar gornje etaže postavljena je postelja sa slamaricom, te nekoliko posuda danih od Muzeja Staroga Grada na posudbu župi. Postavljeni su klecalo i križ koji su stvorili dojam izbe. Krajem listopada imali smo svečanost otvaranja izbe s predavanjem i malim kulturnim programom.


Crkva sv. Roka
Prvo se provela drenaža južnog zida crkve i postavila izolacija, iz razloga jer s te strane imamo vrt. Ta faza tekla je paralelno s radovima na Sv. Nikoli. Potom se nakon ljeta išlo u izmjenu drvene konstrukcije i pokrova iznad sakristije te saniralo bočne kapele. Usput se postavila bakrena limarija tamo gdje je to zahtijevala situacija. Sljedeća faza pretpostavlja fugiranje zidova crkve te injektiranje temelja.


Crkva sv. Stjepana – U crkvi se provela građevinska sanacija sjevernog i južnog zida crkve. Na pukotinama se izveo opšav od šipki prokroma. Zatim su se same pukotine, kao i nestabilni dijelovi zida injektirali. Otpadnuti dijelovi žbuke su se ožbukali, dok se ostatak zida stabilizirao. Zidovi su obojani i slijedi čišćenje crkve ovaj tjedan. Iza nove godine sa sjeverne strane crkve postavio bi se bakreni oluk koji bi kanalizirao ogromnu količinu vode prilikom kiše i spriječio prodor vlage u zid crkve. Za iduću godinu prišlo bi se restauraciji glavnog broda, te bi s tom fazom obnova crkve bila okončana.

 

 

developed by Nove vibracije