Novosti

Ekolina


29.11.2018

Kako bi doprinijelo rješavanju problema divljih odlagališta, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike iniciralo je izradu programske platforme za uklanjanje nepropisno odloženog otpada u prirodu.
Cilj platforme je omogućiti unaprjeđenje zaštite okoliša putem praćenja stvarnog stanja broja divljih odlagališta u Hrvatskoj, njihovo detektiranje i saniranje. Također im je namjera i promicati svijest o zaštiti okoliša i prirode kroz suradnju s građanima.
Unatoč postojanju službenih odlagališta u Republici Hrvatskoj, komunalni otpad se nelegalno odlaže, najčešće na slučajno odabranom prostoru. Većina divljih odlagališta otpada sadrži otpad iz domaćinstava, kao i velike količine građevinskog, a u nekim slučajevima i opasnog otpada.
Divlja odlagališta otpada predstavljaju iznimno veliku opasnost za okoliš, prvenstveno zbog onečišćenja tla, zraka te voda i mora. Ona utječu na zdravlje ljudi, rast i razvoj biljnog i životinjskog svijeta, a u ljetnim mjesecima često su i izvor požara.
Republika Hrvatska je među rijetkim zemljama koji imaju visok postotak zaštićenog područja; 37 % površine uključeno je u europsku ekološku mrežu Natura 2000.

 

Više na javascript:void(0);/*1543580975994*/

developed by Nove vibracije