Novosti

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN - 9/2018. za "Nabava rolo projekcijskog kino platna"


26.10.2018

Na temelju odredbe članka 6. stavka 1. Odluke o provođenju postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 1/17) Gradonačelnik Grada Staroga Grada kao ovlašteni predstavnik Grada Staroga Grada – javnog naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave JN - 9/2018. Naziv predmeta nabave:Nabava rolo projekcijskog kino platna. Procijenjena vrijednost (bez PDV-a): 170.000,00 (sto sedamdeset tisuća kuna). 

Odluka o početku postupka jednostavne nabave, Poziv za dostavu ponuda s popratnom dokumentacijom dostupni su na linku "Javna nabava". 

developed by Nove vibracije