Novosti

Poziv za postavu ponude u postupku jednostavne nabave JN - 7/2018.


11.10.2018

Grad Stari Grad pokrenuo je postupak jednostavne nabave za "Nabava audio sustava za Kazališnu dvoranu u Starom Gradu" JN - 7/2018. Odluka o početku postupka jednostavne nabave, Poziv za dostavu ponude s troškovnikom i popratnom dokumentacijom dostupni su na linku "Javna nabava". Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) je 165.000,00 kn. Rok za dostavu ponuda je 18. listopada 2018. godine do 11:00 sati. 

developed by Nove vibracije