Novosti

Obavijest o naplati parkiranja od 01.09.2018.


02.09.2018

Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima od 14. kolovoza 2018. godine (KLASA: 340-01/16-01/6, URBROJ: 2128/03-18-8) obavještavamo da će od 01. rujna 2018. godine započeti naplata parkiranja u III. Zoni (Parkiralište Dolci i Parkiralište Predraga Bogdanića), kao i naplata parkiranja na novim parkiralištima I. i II. zone (dio Ulice žrtava rata i dio Ulice Petra Krešimira IV.)
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Ured parkinga na gradskoj Tržnici (pored Ribarnice) ili na broj telefona 021 / 583 – 214.

 

Komunalno Stari Grad d.o.o. 

developed by Nove vibracije