Novosti

Obavijest o načinu zbrinjavanja septičkih i sabirnih jama


10.06.2018

Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa od 01. lipnja 2018. godine započinje s pružanjem usluga crpljenja, te zbrinjavanja spetičkih i sabirnih jama, na uređaju za pročišćavanje u Hvaru, za korisnike na području Grada Staroga Grada te Općine Jelsa. Ove usluge obavljat će koncesionari: U.O. LUKA, Luka Huljić, Jelsa i U.O. JURICA, Berti Plenković Stari Grad. Kontakte i cijene korištenja usluga daju se direktno koncesionarima na kontakte koje možete saznati na linku "Obavijesti, oglasi i natječaji".

developed by Nove vibracije