Novosti

01.06. - XIII. Sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


31.05.2018

Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13 i 5/13),sazvana je za dan 1. lipnja (petak) 2018. godine, u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici XIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA.

 Dnevni red:

1. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada,


Poziv i dnevni red dostupan je na linku " Sjednice Gradskog vijeća".

developed by Nove vibracije