Novosti

25.05. - Stari Grad, Svečana sjednica Skupštine HCK GD Hvar


23.05.2018

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Hvar organizira Svečanu sjednicu Skupštine GD CK Hvar, u povodu 140. godina HCK, 65 godina DDK i 25 godina od osamostaljenja HCK, u petak 25.05.2018.godine, koja će se održati u prostorijama Dnevnog boravka Stari Grad, s početkom u 11,00 sati.


Dnevni red:


1.Otvaranje Skupštine.
2.Prigodno Izviješće o aktivnostima HCK i GD CK Hvar.
3.Kulturno-umjetnički program

developed by Nove vibracije