Novosti

Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu udrugama prijavljenim na Javne natječaje za financiranje programa javnih potreba


09.05.2018

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.), te članka 46. stavka 3. podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje Odluke o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Staroga Grada za 2018. godinu udrugama prijavljenim na Javne natječaje za financiranje programa javnih potreba.

Više na linku Udruge.

developed by Nove vibracije