Novosti

Natječaj za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja


25.04.2018

Glazbena škola Josipa Hatzea Split raspisuje Natječaj za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školsku godinu 2018/2019. u matičnoj školi u Splitu, Do Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, Do Hvar, Do Stari Grad, DO Jelsa i DO Vis.

 

1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 16. 04. i traju do 30. 04. 2018. u 24:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici

 

info: 095 9122379


Natječaj  je dostupan ovdje.

 

 

developed by Nove vibracije