Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prodaju stambenog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada


20.04.2018

Na temelju odredbe članka 391. st 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), ), odredbe članka 20. stavka 1. podstavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 5/10) i odredbe članka 32. stavka 1. podstavka 8. Statuta Grada Starog Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na XI. sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine

r a s p i s u j e  i  o b j a v l j u j e  s l j e d e ć i

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stambenog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada

 

 

više na linku :

Obavijesti, oglasi, natječaji

developed by Nove vibracije