Novosti

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Staroga Grada 2018.-2022.


23.02.2018

Na temelju odredbe članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („NN“, broj 94/2013 i 73/2017), članka 46., stavka 3. točke 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13),  Gradonačelnik Grada Staroga Grada o b j a v lj u j e

 

 

 

JAVNI UVID o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Staroga Grada za razdoblje 2018. -2022.

 

 

 

1.       Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Staroga Grada za razdoblje 2018. – 2022. godine biti će svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Staroga Grada, na adresi Novo riva 3, 21460 Stari Grad, u razdoblju od 23. veljače 2018. godine do 26. ožujka 2018. godine, a isti će biti objavljen na službenim stranicama Grada Staroga Grada – www.stari-grad.hr .

 

 

 

 

1.       Građani i udruge mogu svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida.

 

 

 

 

 

1.       Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge mogu dostaviti na adresu: Grad Stari Grad, Jedinstveni upravni odjel, Novo riva 3, 21460 Stari Grad, ili na e-mail: grad@stari-grad.hr, do 26. ožujka 2018. godine.

 

 

 

 

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe, smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

 

 

 Nacrt Plana možete pogledati na linku:

 

http://www.stari-grad.hr/index.php?show=56036

 

 

developed by Nove vibracije