Novosti

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Staroga Grada


08.02.2018

Na IX. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, održana dana 31. siječnja 2018. godine, donesena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Staroga Grada. Odluka je dostupna na linku "Važniji, opći i drugi akti",akti Gradskog vijeća" .

developed by Nove vibracije