Novosti

Financiranje javnih potreba - rezultati za 2018. godinu


15.01.2018

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je na službenoj stranici  objavilo rezultate prijavnica za financiranje programa u 2018. godini  http://www.min-kulture.hr/financiranje/.

 

Gradu Starome Gradu odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 460.000,00 kn za programe kako slijedi:

 

- Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobra za 2018. godinu za "Crkva Sv. Jerolima sa hospicijem" odobren je iznos od 60.000,00 kn.

- Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobra za 2018. godinu za Stari Grad, Kuća i mauzolej don Šime Ljubića odobren je iznos od 100.000,00 kn.

- Program investicijske potpore za 2018. godinu za digitalizaciju kina (kazališne dvorane) odobren je iznos od 300.000,00 kn.

 

 

 

developed by Nove vibracije