Novosti

Ministarstvo kulture Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018.godinu


08.01.2018

Ministarstvo kulture
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018.godinu

 


Prihvatljivi prijavitelji: Samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine

Opis natječaja:

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, uvrstit će se programi potpore: - redovitoj djelatnosti strukovnih udruga u kulturi - dramskoj i plesnoj umjetnosti te izvedbenim umjetnostima - glazbi i glazbeno-scenskoj umjetnosti - kulturno-umjetničkom amaterizmu (glazbenom i folklornom) - vizualnim umjetnostima - inovativnim umjetničkim i kulturnim praksama - knjižničnoj djelatnosti - izdavanju knjiga - izdavanju časopisa i elektroničkih publikacija - književnim manifestacijama i nastupima na sajmovima knjiga - književnim programima u knjižarama - arhivskoj djelatnosti - muzejsko-galerijskoj djelatnosti. - zaštiti i očuvanju arheološke baštine - zaštiti i očuvanju nepokretnih kulturnih dobara - zaštiti i očuvanju pokretnih kulturnih dobara - zaštiti i očuvanju nematerijalnih kulturnih dobara - digitalizaciji u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti - međunarodnoj kulturnoj suradnji - izgradnji, održavanju i opremanju ustanova kulture.

Rok prijave: 15.07. – 15.09.2017.; 01.02.- 15.03.2018.

 

Više na stranici MINISTARSTVA KULTURE RH.

 

 

 

 

 

 

developed by Nove vibracije