Novosti

Radovi u crkvi Sv. Stjepana - izvještaj


18.12.2017

U Crkvi sv. Stjepana nastavili su se radovi u južnom brodu. Prišlo se građevinskoj sanaciji svodova otucanjam nestabilne žbuke i pojačavanjem statike karbonskim mrežama. Nakon ponovnog nanošenja žbuke, svod južnog broda se obojao. Restauratori s Umjetničke akademije su restaurirali štukature na svodu bočnog broda te su očistili pojasnicu nosivog stupa svodova na kojima su otkrili oslike koji u sjevernom brodu nisu bili primjećeni. Na glavnom oltaru očistile su se površine oko korskih sjedala gdje se došlo do originalne marmorizacije. Probijena su nova vrata od glavnog oltara prema kapeli Sv. Križa. Ti su se radovi izveli kako bi bočna kapela sa sjeverne strane bila funkcionalna u liturgijskom smislu te da se oltar s vrijednim raspelom otvore pogledu posjetitelja. Naime, do sada je kapela služila kao skladište crkve ili samo u periodu Velikog tjedna i božičnog vremena za Božji grob i jaslice. Iduće godine izvela bi se građevinska sanacija sjevernog i južnog zida crkve koji su u dosta teškom stanju što je izistkivalo posebnu sanaciju injektiranja zidova i ubacivanjem opšava od šipki prokroma radi stabilizacije. S obzirom da je to zahtjevan i skup proces ostavili smo ga za iduću građevinsku fazu.
Na Crkvi sv. Nikole restaurirala se fasada zapadnog pročelja. Nakon što je prošle godine provedena desalinizacija pročelja i stabilizacija otpadnute žbuke, ove se godine prišlo injektiranju oštečenih dijelova žbuke i njena rekonstrukcija u stilu imitacije ploča od kamena klesanca. Radila se i restauracija zvonika na preslicu gdje je prodirala vlaga u zapadnom dijelu svoda i na pročelju ali s unutarnje strane. Nestabilno kamenje se utopilo u žbuku, čitava preslica isprala te fugirala. Promjenjene su metalne klanfe na mjestima gdje su bile zahrđale ili otpale.
Za Crkvu sv. Roka dovršena je izrada kompletne dokumentacije, što se odnosi na projekt postojećeg stanja te projekt obnove. Nakon lanjske izmjene glavnog krovišta iduće godine moglo bi se prići promjeni krovišta na bočnim kapelama i na sakristiji, drenaži zidova crkve i fugiranju zidova.


Tekst: Vinko Tarbušković

developed by Nove vibracije