Novosti

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad


28.11.2017

O B A V I J E S T

o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica – dijela naselja Stari Grad

 

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica – dijela naselja Stari Grad objavljena je u „Službenom glasniku Grada Starog Grada“, broj 14/17, od 20. studenog 2017. godine, a stupila je na snagu 28. studenog 2017. godine.

Tekst Odluke nalazi se na internetskoj stranici Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr na linkovima: „Važniji opći i drugi akti“, podlinku „Akti Gradskog vijeća“ i „Prostorni planovi“, podlinku „Ostali prostorni planovi“.

Detaljnije obavijesti i informacije o izradi Plana mogu se dobiti u Tajništvu Grada Staroga Grada na tel. 021 766 322.

developed by Nove vibracije