Novosti

Savjetodavna služba: Zaštitite masline od paunovog oka i raka!


22.11.2017

Nakon završene berbe preporučujemo obaviti zaštitu maslinika protiv uzročnika bolesti paunovog oka (Spilocaea oleagina).

U jesenskim terminima protiv ove bolesti može se koristiti pripravak na osnovi bakrenog oksiklorida Neoram WG koji ujedno suzbija i sprječava širenje raka masline (Pseudomonas savastanoi).

Također, može se koristiti pripravak Stroby koji ima djelovanje na paunovo oko.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu prema uputi proizvođača.

Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.
PSS, Splitsko-dalmatinska županija

 

izvor: Slobodna Dalamacija

 

developed by Nove vibracije