Novosti

Obilježavanja 10 godina rada i druženja s korisnicima u Projektu Dnevnog boravka za starije osobe


15.11.2017

U Dnevnom boravku za starije osobe Stari Grad, akcijom GD Crvenog križa Hvar, započinje obilježavanje 10 godina rada i druženja s korisnicima. Tijekom idućih dana organizirat ćemo razne aktivnosti i događanja sa svim suradnicima tijekom proteklih godina.
GD Crvenog križa Hvar jedan je od naših najvažnijih suradnika, također i provoditelj projekta Dnevnog boravka u protekle tri godine. Ovog puta zajednički smo obilježili Svjetski dan šećerne bolesti 14.studeni. Budući je ove godine akcent stavljen na dijabetes kod žena, pregledano je više žena iz Dnevnog boravka u organizaciji voditeljice Željane Škarpa, kao i pacijenata obuhvaćenih patronažnom službom Staroga Grada predvođenom sestrom Marinom Potočnjak. Radila se pretraga dnevnog šećera u krvi,krvnog tlaka kao i HbA1c / tromjesečni šećer / za one problematične. Zdravstveni dio odradila je zdušno Olja Budrović, zaposlenica na zdravstvenim programima CK Hvar. Ovo je prilika za obavljanje kontrole oboljelih na otoku kao i otkrivanje bolesti kod “zdravih ” koji nisu ni znali da imaju problem . Odaziv velikog broja zainteresiranih građana,posebno žena potvrda je dobre suradnje Crvenog križa, Dnevnog boravka i patronažne službe kao bitnih čimbenika u zaštiti zdravlja ciljanih skupina.

developed by Nove vibracije