Novosti

30. 09. - 23. Kup otoka Hvara u podvodnom ribolovu


26.09.2017

ŠRU "ŠARAG" – STARI GRAD o r g a n i z i r a 23. KUP OTOKA HVARA 

U PODVODNOM RIBOLOVU.

 

 

SUBOTA, 30. 09. 2017.


P R O G R A M N A T J E C A NJ A:

PETAK, 29. rujna 2017. godine

- 19:00 sati – VERIFIKACIJA NATJECATELJA

SUBOTA, 30. rujna 2017. godine

- 06:30 sati - OKUPLJANJE NATJECATELJA
- 7:00 sati – ODLAZAK U ZONU LOVA
- 8:00 sati – START
- 13:00 sati - ZAVRŠETAK LOVA I PREDAJA ULOVA
- 14:30 sati – MJERENJE ULOVA
• PROGLAŠENJE POBJEDNIKA
• DODJELA NAGRADE - CAFFE BAR "PRIKO 13"
• NAKON PROGLAŠENJA ORGANIZIRA SE LUTRIJA ULOVA
- 16:30 sati – ZAJEDNIČKI RUČAK

Š R U "Š A R A G" – S T A R I G R A D

developed by Nove vibracije