Novosti

Ministarstvo uprave - Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću


21.09.2017

U javnu raspravu pušten je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pristupilo se prije svega zbog jačanja političke stabilnosti u jedinicama, osiguravanja kontinuiteta u njihovom radu te u konačnici smanjivanja mogućnosti učestalog održavanja prijevremenih izbora.
Intencija je donijeti ovaj zakon u razdoblju prije donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to iz više razloga.

Dosadašnji institut istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima ovim se Nacrtom prijedloga zakona redefinira te se u situaciji nedonošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju taj institut više neće primjenjivati. Ujedno, utvrđuje se obveza općinskog načelnika, gradonačelnika i župana za predlaganje proračuna predstavničkom tijelu, koja do sada nije bila izrijekom utvrđena, pod prijetnjom njihovog razrješenja te se propisuje da prijedlog proračuna mora sadržavati realno planirane prihode i rashode u skladu s posebnim propisima.

Nadalje, ovim se Nacrtom prijedloga zakona uređuje način određivanja naknada predsjednika, potpredsjednika i članova predstavničkog tijela tako da se za predsjednika i potpredsjednika naknada može utvrditi u mjesečnim iznosima, dok se za ostale članove naknada utvrđuje po održanoj sjednici na kojoj je bio nazočan.

Zbog svega navedenog, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za ovaj Nacrt prijedloga zakona trajat će 15 dana, kako bi u što kraćem vremenu mogao biti upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora.

U raspravu se možete uključiti putem mrežnih stranica e-Savjetovanja.

Više i detaljnije na www.uprava.gov.hr javascript:void(0);/*1505987356756*/

 

developed by Nove vibracije