Novosti

Na Dnevnom redu Županijske skupštine: Prijedlog Pravilnika o posebnoj upotrebi ili gospodarskom korištenju pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije


24.07.2017

Na Dnevnom redu 2. sjednice Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije koja će se održati dana 31. 07. 2017. godine, nalazi se Prijedlog Pravilnika o posebnoj upotrebi ili gospodarskom korištenju pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti korištenja i održavanja, sigurnost na pomorskom dobru, upravljanje i uređenje morskih plaža i održavanja reda na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Pravilnik se odnosi na dijelove pomorskog dobra za koje je Splitsko-dalmatinska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) provela postupak i sklopila ugovor o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i/ili ugovor o koncesiji za luku posebne namjene i/ili ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra.

Iz Obrazloženja uz Prijedlog Pravilnika: Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu, a obzirom da je zaštita javnog interesa i pomorskog dobra postala bitno otežana zbog neujednačenosti odluka i ugovora o koncesiji te kontradiktornih i zastarjelih pravnih propisa Republike Hrvatske, bilo je potrebno donijeti Pravilnik kojim se uređuju minimalni sadržaj postojećih i budućih odluka i ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje, korištenje ili gradnju građevina i posebnu upotrebu pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije, a u smislu uvjeta korištenja i održavanja pomorskog dobra, sigurnosti i održavanja reda na pomorskom dobru, upravljanja i uređenja morskih plaža te mjera osiguranja plaćanja i izvršenja ugovora o koncesiji.

developed by Nove vibracije