Novosti

Hvar 1975 sa tri vapora pod rivu - nekoliko podataka


16.07.2017

Potaknuti fotografijom iz ciklusa "Stare razglednice i fotografije grada Hvara", gđe Odese Bebić, objavljenom na facebooku, koja pod naslovom "Hvar 1975 sa tri vapora pod rivu" prikazuje Hvarsku luku sa tri „vapora“, iz 1975. godine, iznosimo nekoliko činjenica. Na fotografiji su brodovi: "Jadran", "Partizanka" i "Bakar", sva tri u vlasništvu Riječke "Jadrolnijie“. "Jadran" i "Partizanka" su privezani uz Hvarsku rivu jedan do drugoga, dok "Bakar" „čeka“ na privez nedaleko od obale. Međutim podatak da se radi o fotografiji iz 1975. godine nije točan. Naime m/b "Jadran" teoretski je i mogao biti na fotografiji iz 1975, budući da je tek godinu kasnije (1976.) prodan poduzetniku Janezu Etniku iz Toronta (Kanada) i preinačen u brod restoran. No "Partizanka" i "Bakar" na fotografiji iz 1975. nisu nikako mogli biti. Evo i zašto: "Partizanka" je 1969. prodana tvrtki "Societa Industrie Varie" iz La Spezije (Italija) gdje je iste godine predana u rezalište, dok je "Bakar" nakon prestanka plovidbe 1965. predan Splitskom "Brodospasu" na rezanje, da bi  nakon, u međuvremenu raznih potonuća, vađenja i  popravaka, 1982, godine restaurirani dio broda (pramac) kao kulturno dobro bio pohranjen u tadašnjem Vojnopomorskom, sadašnjem Hrvatskom pomorskom muzeju na Gripama u Splitu.

developed by Nove vibracije