Novosti

Održana II sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


18.07.2017

18. 07. 2017. u prostorijama Gradske vijećnice u Starome Gradu pod predsjedanjem predsjednice Silvane Sanseović održana je II sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Na sjednici je, nakon svečane prisege gradonačelnika Antonija Škarpe i zamjenice Gradonačelnika Žanete Roić, po prihvaćanju predloženog Dnevnog reda, s jednom dopunom, usvojen Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća od 28. 06. 2017. te postavljana vijećničkih pitanja na koja je odgovarao Gradonačelnik sa svojim suradnicima. U nastavku sjednice, sukladno prihvaćenom Dnevnom redu, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja jednoglasno su izabrani predsjednici i članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada i to: predsjednik i članovi Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, Odbora za proračun i financije, Gradskog urbanističkog odbora, Odbora za predlaganje imena ulica i trgova, Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisije za predstavke i pritužbe i Komisije za javna priznanja. Na kraju sjednice gradonačelnik je izvjestio o svojoj odluci o imenovanju jedinog člana Skupštine Komunalnog Stari Grad d.o.o.

 

 

 

Sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada možete naći na linku "Gradska uprava", podlinku "Gradsko vijeće" a Rješenja i omenivanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća na linku "Važniji opći i drugi akti", podlinku "Akti Gradskog vijeća".

 

Svi akti doneseni na II sjednici Gradskog vijeća bit će objavljeni u "Službenom glasniku Grada Staroga Grada", broj 10/17.

developed by Nove vibracije