Novosti

20.04. - prestao mandat članovima Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


20.04.2017

Temeljem odredbe točke III Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, danom stupanja na snagu te Odluke prestaje mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Budući da je Odluka stupila na snagu 20. 04. 2017. godine (točka IV Odluke) mandat svih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i članova Gradskog vijeća Grada Staroga Grada prestao je sa danom 20. 04. 2017. godine.

 

 

Informacije i podatke o radu Gradskog vijeća Grada Staroga Grada u proteklom mandatnom razdoblju (2013. - 2017.) možete naći na linku "Gradska uprava",podlinku "Gradsko vijeće" i na linku "Sjednice Gradskog vijeća" .

developed by Nove vibracije